Home Page – HE

אתם מוזמנים להצטרף לפעילויות הפתוחות שלנו בימי ראשון, רביעי ושבת בין 16:00 ל- 19:00
CEC

children-center

מי אנחנו

ספריית גן לוינסקי נוסדה ב 2009 על ידי ארטים, עמותה לאמנות בין-תחומית, בשיתוף פעולה עם מסיל”ה – מרכז סיוע ומידע לקהילות הזרות הפועל בחסות עיריית תל-אביב. ספריית גן לוינסקי הוקמה מתוך אמונה שחינוך ותרבות מהווים זכויות אדם בסיסיות שיש ביכולתן להוות גשר בין קהילות ואמצעי לקידום שינוי חברתי ארוך טווח.

 

ספריית גן לוינסקי ממוקמת בשכונת נווה שאנן שבדרום תל-אביב הסובלת מהזנחה מתמשכת מצד הרשויות ומהעדרם של מרכזים קהילתיים המשרתים את כלל תושבי השכונה. נווה שאנן הפכה בשנים האחרונות למוקד משיכה עבור קהילות מבקשי המקלט מאפריקה ולצד התושבים הישראלים הותיקים נוצרו בה קהילות של מבקשי מקלט ומהגרי עבודה. שינויים דמוגרפיים אלה הביאו להחרפת האיבה והעוינות כלפי קהילות המהגרים. לצד זאת

, מצבם של מבקשי המקלט הולך ומתדרדר, כתוצאה ממדיניות ממשלות ישראל המונעת באופן מכוון ועקבי ממבקשי מקלט לקבל הכרה כפליטים, ועל כן הם אינם זוכים לזכויות מתוקף אמנת הפליטים ואינם זכאים לקבל מגוון רחב של שירותים ציבוריים. בשנים האחרונות מדינת ישראל אף כולאת את מבקשי המקלט במתקן חולות במטרה להפעיל עליהם לחץ לעזוב את המדינה.

 

לפיכך, המשימה שלקחנו על עצמנו היא לקדם את זכויות האדם של חברי הקהילות הזרות, באמצעות העצמת יחידים מקבוצות אלה להתארגן באופן קולקטיבי על מנת לתבוע את זכויותיהם. לשם כך, ספריית גן לוינסקי מקדמת מגוון תכניות אמנותיות וחינוכיות שמטרתן להעניק למהגרי העבודה ומבקשי המקלט כלים המקדמים את מעמדם בשוק העבודה, את האוריינטציה שלהם בחברה הישראלית ומגדלים את היכולות שלהם לתבוע את זכויותיהם.

הישגי השנים האחרונות:

מרכז הילדים שלנו מהווה בית עבור למעלה מ-130 ילדים מדי שנה, והוא אחד המרכזים הקהילתיים הבודדים בדרום תל אביב המשרתים את ילדי מבקשי המקלט ומהגרי העבודה.

 

למעלה מ- 1000 מבקשי מקלט ומהגרי עבודה השלימו קורסים והכשרות שאנו מציעים במסגרת המרכז החינוכי – קהילתי שלנו.
בספרייה הרב-לשונית שלנו, יחידה מסוגה, ניתן למצוא למעלה מ 3500 ספרים ב 16 שפות שונות הפונים לקהל קוראים מגוון.

 

מרכז התרבות שלנו מייצר חיבורים בין למעלה מ- 70 אמנים מקרב הקהילות הזרות לבין אמנים ישראלים ומהווה פלטפורמה לשלל אירועים קהילתיים.

חדשות

  • זה לא מקום לילדים – טיגריניה

  • “זה לא מקום לילדים”//תמונת מצב: חייהם של ילדים מבקשי מקלט בדרום ת”א

  • משחק הכדורגל שמחבר בין ילדי תל אביב-פורסם ב YNET

  • בדרך לניצחון