התורמים שלנו

אנחנו מודים מקרב לב לכל התורמים שלנו.

ללא תמיכתם לא היינו יכולים לקדם את החזון שחרתנו על דגלנו.

 נציבות האו”ם לפליטים

בריטיש שלום סאלם

קרן אנה פרנק

רוח טובה

תורמים פרטיים

קרן בקטנה

קרן לוי לאסן

פעמי תקווה

בנק לאומי

שני דגלים עתיד אחד