אודות הארגון

אודות הארגון

ספריית גן לוינסקי נוסדה ב 2009 על ידי ארטים, עמותה לאמנות בין-תחומית, בשיתוף פעולה עם מסיל”ה – מרכז סיוע ומידע לקהילות הזרות הפועל בחסות עיריית תל-אביב. ספריית גן לוינסקי הוקמה מתוך אמונה שחינוך ותרבות מהווים זכויות אדם בסיסיות שיש ביכולתן להוות גשר בין קהילות ואמצעי לקידום שינוי חברתי ארוך טווח.

ספריית גן לוינסקי ממוקמת בשכונת נווה שאנן שבדרום תל-אביב הסובלת מהזנחה מתמשכת מצד הרשויות ומהעדרם של מרכזים קהילתיים המשרתים את כלל תושבי השכונה. נווה שאנן הפכה בשנים האחרונות למוקד משיכה עבור קהילות מבקשי המקלט מאפריקה ולצד התושבים הישראלים הותיקים נוצרו בה קהילות של מבקשי מקלט ומהגרי עבודה. שינויים דמוגרפיים אלה הביאו להחרפת האיבה והעוינות כלפי קהילות המהגרים. לצד זאת, מצבם של מבקשי המקלט הולך ומתדרדר, כתוצאה ממדיניות ממשלות ישראל המונעת באופן מכוון ועקבי ממבקשי מקלט לקבל הכרה כפליטים, ועל כן הם אינם זוכים לזכויות מתוקף אמנת הפליטים ואינם זכאים לקבל מגוון רחב של שירותים ציבוריים. בשנים האחרונות מדינת ישראל אף כולאת את מבקשי המקלט במתקן חולות במטרה להפעיל עליהם לחץ לעזוב את המדינה.

לפיכך, המשימה שלקחנו על עצמנו היא לקדם את זכויות האדם של חברי הקהילות הזרות, באמצעות העצמת יחידים מקבוצות אלה להתארגן באופן קולקטיבי על מנת לתבוע את זכויותיהם. לשם כך, ספריית גן לוינסקי מקדמת מגוון תכניות אמנותיות וחינוכיות שמטרתן להעניק למהגרי העבודה ומבקשי המקלט כלים המקדמים את מעמדם בשוק העבודה, את האוריינטציה שלהם בחברה הישראלית ומגדלים את היכולות שלהם לתבוע את זכויותיהם.